Menu
PL EN

COBA LEAGUE

Regulamin uczestnictwa

 1. W zawodach „COBA LEAGUE” mogą wziąć udział tylko osoby zaproszone.

                                                                         LISTA UCZESTNIKÓW
   
 2. Każdy zaproszony uczestnik może zgłosić tylko 3 gołębie. Uczestnik otrzyma 3 specjalne obrączki COBA LEAGUE, które tworzą 1 drużynę.
   
 3. Każdy z uczestników ma obowiązek do zachowania tajemnicy jakie numery obrączek zostały mu przypisane. Lista numerów gołębi przypisanych do uczestników zostanie upubliczniona w dniu wypuszczenia gołębi na ostatnim locie ligowym.
   
 4. Drużyna składa się z 3 gołębi, które należy dostarczyć do siedziby firmy

  COBA Diagnostyka,  44-153 Sośnicowice, ul, Raciborska 9
  w terminie od 15 do 31 Maja 2023 roku.
   
 5. Gołębie muszą być samodzielne oraz zaszczepione na paramyskowirozę.
   
 6. Każda z drużyn zostaje zbadana pod kontem mikrobiologicznym oraz pasożytniczym - uczestnik otrzyma wyniki.
   
 7. W przypadku zaginięcia gołębia, nie ma możliwości wymiany.
   
 8. W zawodach nie uczestniczy właściciel (organizator).
   
 9. Opłata za 3 gołębie wynosi 200 zł.
   
 10. Warunkiem zgłoszenia uczestnictwa jest uiszczenie 100% wartości zgłaszanych gołębi nie później niż w dniu dostarczenia gołębi.

  Numer konta do wpłat:
  COBA Diagnostyka Tomasz Borkowski
  ul. Raciborska 9
  44-153 Sośnicowice
  MBANK 03 1140 2004 0000 3502 7989 3273
  Tytułem: „Imię Nazwisko - LIGA.”
  np. „Jan Kowalski - LIGA”

   
 11. Po uiszczeniu zapłaty w przypadku rezygnacji opłata nie ulega zwrotowi.
   
 12. Konkurs zdobywają gołębie, które zmieszczą się w 33% włożonych na lot gołębi ligowych.
   
 13. Na każdy lot konkursowy gołębie będą koszowane przez komisję wkładaniową złożoną z organizatora oraz chętnych uczestników.
   
 14. Klasyfikacja: najlepszy AS z całości, najlepsza drużyna z całości, najlepsze 3 konkursy, najlepszy lotnik daleki dystans 2 loty, 400,  500km.
   
 15. Celem ligi jest współzawodnictwo sportowe gołębi pocztowych. Organizator będzie wybierał loty pod wiatr. Loty będą odbywały się indywidualnie (gołębie ligowe) oraz wypuszczenia wspólne z innym gołębiami.(kluby, oddziały, loty klubowe). Lista punktacyjna zawsze będzie sporządzana tylko dla gołębi ligowych.
   
 16. Plan lotów (loty pod wiatr)

  10 x trening: około 5, 10, 20, 40, 60, 80, 100, km
  6 x lot konkursowy: około 120, 150, 200, 250, 300, przynajmniej 400 km
  1 x 500 km - w przypadku pozostanie przynajmniej 40-50% przyjętych ptaków po locie 400 km
   
 17. Gołębie które przejdą program lotowy zostaną wystawione na sprzedaż, kwota uzyskana z aukcji zostanie podzielona miedzy organizatora a uczestnika w stosunku 50% do 50% pomniejszone o koszta organizacji aukcji.
   
 18. Warunkiem wystawienia gołębia na sprzedaż jest dostarczenie rodowodu.  Dokumenty te należy dostarczyć nie później niż do 7 dnia po ostatnim locie konkursowym.
   
 19. Systemem pomiaru lotów będzie: BENZING. Treningi orz loty konkursowe będą dostępne na stronie www.cobalab.com w zakładce COBA LEAGUE.
   
 20. Przed lotem finałowym, koszowanie odbywać się będzie online. W celu przedstawienia stanu wizualnego gołębi.
   
 21. Najlepszym ptakom (Asy i zwycięzcy ostatniego lotu konkursowego) zostaną wykonane badania DNA w celu promocji uczestnika.
   
 22. Gołębie, które podczas I tury aukcji, nie znajdą nabywców przechodzą na własność organizatora.
   
 23. Gołębie (tzw. doloty), które powrócą po zakończonych aukcjach, przechodzą na własność organizatora.
   
 24. W sprawach spornych związanych ze COBA LEAGUE, decydujące zdanie ma organizator.
   
 25. Każdy uczestnik wysyłający gołębie do uczestnictwa w „COBA LEAGUE” zgadza się z warunkami uczestnictwa oraz nie będzie rościł praw do zwrotu gołębi w przypadku utraty gołębi przez organizatora.

 

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z organizatorem.
Tomasz Borkowski + 48 607 155 086